Print
Hits: 4310

संवेदना फाउंडेशन ह्या स्वमदत गटाच्या मासिक सभा, सल्ला केंद्र हे उपक्रम तर अव्याहतपणे चालूच असतात, परंतु ते सोडून इतरही बरेच उपक्रम सतत सुरू असतात. त्यापैकी काही महत्त्वाचे टप्पे पुढील प्रमाणे:

सिंगापुर एपिलेप्सी कॉंग्रेस