Print
Hits: 3874

भारतीय विमा कंपन्यांचे कामकाज कसे चालते याचा शोध घेत असताना. या लेखाद्वारे आपणास तृतीय पक्षीय प्रशासनाची म्हणजेच TPA ची भूमिका स्पष्ट करण्यास मदत मिळते. ह्या संदर्भात समजून घेण्याआगोदर आपणास विमा कंपन्यांचा पुन्हा थोडा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. विमा कंपन्यांचे काम खालीलप्रमाणे चालते.

तृतीय पक्षीय प्रशासन म्हणजे काय?
तृतीय पक्षीय प्रशासन हे काही फक्त एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीवर विसंबून असलेली किंवा एकाच व्यक्तीने चालवलेली संस्था नसते. तर विमा कंपनीच्या अनुपस्थितीत विमा कंपनीने ठरवलेल्या सेवा पुरवण्याचे काम करणारी एक कंपनी असते. एका विमा कंपनी इतकेच या कंपनीचे कार्यक्षेत्र पसरलेले असते. यातील तंत्र अत्यंत प्रगत असते.

तृतीय पक्षीय प्रशासनाशी म्हणजेच TPA शी ओळख करून घेणे का गरजेचे आहे?
अतीस्त्रोतांमुळे (आउट सोर्सींग) गेल्या दशकामधे नवा मुल्यमंत्र जगाला मिळाला आहे. सॉफ्टवेअर उद्योजक आपल्या सभासदांद्वारे औषधी व चिकित्सकी मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित करत असतात. यामुळे विशेषज्ञ त्यांना हव्या असलेल्या क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी सरसावले आहेत.

यांचे प्रतिनिधी आपणास वैयक्तिक तत्वाने सेवा पुरवतात. त्यांचे महत्वाचे कार्य म्हणजे आपल्या कामात अधिकाधिक गुणवत्ता आणणे व आपल्या सेवात अधिकाधिक सोईस्करपणा आणणे हे आहे. अशा प्रकारचे स्त्रोत मानल्या जाणा-या कंपन्याही आता मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत होत आहेत.

आता आपणास व्यवसायिकांद्वारे चांगली सेवा पुरवली जाते कारण त्यांच्या तांत्रिक बाबी अधिक अद्यावत असतात. स्त्रोत सेवांच्या प्रतिनिधींनी पुरवलेली गुणवत्ता आणि मुलभुत संरचना अत्यंत प्रगत असते. या व्यवसायिकांत स्पर्धा असते पण ती एकमेकांच्या सहाय्याने ग्राहकांना चांगल्यात चांगली सेवा पुरवण्यासंदर्भात असते.

संकल्पनेचे संदर्भासहित स्पष्टीकरण

यालाच अहोरात्र दक्षता असे म्हणतात.
विमा कंपन्यांनी आपले मुल्य, गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरु केले आहे.
अधिक माहिती: http://www.irdaindia.org/tpareg.htm

TPA साठी कोणत्या पात्रता व अटी असतात?

नुकतेच IRDA द्वारे प्रमाणबद्ध केलेल्या TPA कोणत्या?
१६ जुन २००८ पर्यंत IRDA कडून मिळालेली यादी पाहण्यासाठी
http://www.irdaindia.org/tpalist/tpalist या पानावर पहा.