Print
Hits: 4320

तृतीय पक्षीय प्रशासन हे भारतातील विमा उद्योगाचा पाठीचा कणाच आहे. या लेखाद्वारे आपणास त्यांच्या कार्याची कल्पना येईल.

TPAs ची भूमिका कोणती?
विमा कंपनीच्या इच्छेनुसार कार्यात सक्रिय रहाणे हीच TPAs ची प्रमुख भूमिका असते. पण तसे करु शकत नाही कारण तशी आवश्यक संरचना यात नाही.

TPAs विमानिती धारकांची संपूर्ण माहिती आपल्या अधिकाराअंतर्गत घेते आणि त्यांचे नितीसंबंधातील विषय हाताळते. यात विना रोखरकमी व्यवस्थापन, विमा धारकांसाठी २४ तास हेल्पलाईन, रुग्ण व्यवस्थित उपचार घेतील व विम्याचा लाभही त्यांना घेता येईल अशा चांगल्या रुग्णालयाची यादी, आरोग्याविषयी उपयुक्त माहिती, विशेषज्ञाविषयी माहिती पुरवते. यांच्या कामाची यादी वाढतच असते.

TPAs प्रणालीचे कार्य कशाप्रकारे चालते?
चांगल्या प्रकारे आयोजित केलेल्या TPAs सिद्ध करु शकते की ताणाच्या सर्वोच्च क्षणी ही प्रणाली वरदान ठरते. TPAs प्रणाली थेट रुग्णालयाशी उपचारांच्या आर्थिक मुलभूत गरजांची हाताळणी करत विमा धारकांच्या कामाचा घेर कमी करते. मुल खेळत असताना बाप आपल्या मुलांचा खर्च ज्याप्रमाणे सोसत असतो त्याच प्रमाणे या प्रणालीचे कार्य अविरत चालू असते.

ह्या प्रणालीचे कार्य कसे चालते

मुल्यांची जोडणी आता फकत एका दुरध्वनी संपर्काइतक्या अंतरावर राहीली आहे! TPAs आपल्या मदतीसाठी आहोरात्र तयार असते. जर काही कारणास्तव TPAs ने आपला दावा रद्दबातल केल्यास आपण हे प्रकरण ओम्बुडमॅन पर्यंत घेऊन जाऊ शकतो. ही एक अशी प्रणाली आहे जी आपल्या विमा संबंधीत दाव्यासाठीच काम करते. तसेच ही आपल्या शासनातर्फेच राबवली जाते. आपणास संबंधीत लेखात ओम्बुडमॅन विषयी माहिती मिळते.