Print
Hits: 5229

आपल्या कल्पना, विचार स्पष्ट करून सांगणेही त्यांना जमत नसे. यासमस्या त्यांना १५ वर्ष भेंडसावत होत्या आणि जसजसा काळ जाईल तसतशा त्या अधिक जटिल बनत चालल्या होत्या.

आपल्या समस्या सोडवण्यासाठी त्यांनी मानसशास्त्रामधील पुस्तके वाचली पण यामुळे आपल्याला उत्तरे मिळत नाहीत हे जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले तेव्हा ते माझ्याकडे आले. त्यांना सल्ला देताना त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर हळुहळू त्यांच्या मनात संपर्काविषय असलेल्या चुकीच्या कल्पना त्यांना जाणवून देण्यात आल्या वेगवेगळ्या परिस्थितीत लोकांशी कसे बोलावे याचे शिक्षण त्यांना दिले. आपल्या रोजच्या जीवनात त्यांचा उपयोग करत असत. लोकांच्या उपस्थितीचा त्यांना जाणवणारा ताण नाहीसा करण्यासाठी सायकोथेरपीचाही उपयोग काण्यात आला. मानसशास्त्रज्ञाकडे न जाण्यामागे लोकांच्या काही सर्वसामान्य भीती (Common Fears) असतात.

मानसशास्त्राकडे जावे लागणे म्हणजे आपले वेडेपण सिध्द होणे. माझ्या मित्रांना, नातेवाइकांना हे समजले तर ते काय म्हणतील? मानसशास्त्रज्ञ माझ्या समस्यांविषयी गुप्तता राखील की नाही? लोक मला वेडा म्हणतील का? माझ्या समस्या सुटतीलच कशावरून? माझ्या व्यक्तीमत्वातील दोष उघड होतील. मानसशास्त्रज्ञावर मला अवलंबून रहावे लागेल.
मनात असलेली ही भीती नाहीशी करण्यासाठी खाली दिलेल्या गोष्टी नीट ध्यानात घ्या.

  1. आपणा सर्वांनाच, मग आपण मनोरूग्ण असू व नसू समस्या असतात. जेव्हा एखाद्या सर्वसामान्य (म्हणजे मनोरूग्ण नसलेला) व्यक्तीला मानसिक समस्या भेडसावतात, तेव्हा त्याला औषधांची किंवा शॉक ट्रिटमेंटची गरज नसते. केवळ चर्चेतून आणि सायकोथेरपीने त्याची समस्या सुटू शकते.
  2. आपल्या क्लाएन्टकडून मिळणारी माहीती मानसशास्त्रज्ञ गुप्त ठेवतो. काही वेळा आपल्या क्लाएन्टच्या समस्येविषयी तो इतरांशी बोलेल पण त्याचे नाव, पत्ता याची माहीती तो इतरांना कधीच देणार नाही.

मानसशास्त्रज्ञाला टाळण्याचा तुम्ही जितका प्रयत्‍न कराल, तितकी तुमच्या समस्यामधील गुंतागुंत वाढत जाईल आणि त्यावरील उपचारपध्दतीही वेळ काढू होईल.

क्लिनिकल मानसशास्त्रज्ञाच्या प्रयत्‍नाबरोबरच तुमचे स्वत:चे सहकार्यही महत्वाचे असते. मानसशास्त्रज्ञाशी तुम्ही मोकळेपणाने बोलले पाहीजे. आपल्या समस्यांविषयी मानसशास्त्रज्ञाला सांगणे आणि उपचारपध्दती नीट समजावून घेणे आवश्यक असते. या पध्दतीने तुमच्या समस्या तुम्ही कमीत कमी वेळात सोडवू शकता.

आपला क्लाएन्ट भावनिकदृष्ट्या सशक्त कसा होईल. याकडे मानसशास्त्रज्ञ लक्ष देतो त्याला आपल्यावर अवलंबून ठेवत नाही त्याची निर्णयक्षमता अधिक प्रगल्भ करतो’ आपल्या क्लाएन्तचे निर्ण्य मानसशास्त्रज्ञ घेत नाही.

थोडक्यात, आपल्या मानसिक, भावनिक समस्या सोडवण्यासाठी मानसशास्त्रज्ञाची मदत घेण्यास गैर असे काहीच नाही. उलट जीवनात यशस्वीतेकडे चाटचाल करण्यात मानसशास्त्रज्ञाचा सल्ला फार मोलाचा ठरतो, हे निश्‍चित.