Print
Hits: 2815

ई सकाळ
अकोला भारत
०४ फेबुवारी २०१२

राज्यातील चार लाख सहा हजार 907 किशोरवयीन मुलींचे आरोग्य सुधारण्यासाठी त्यांना आयर्न फॉलिक ऍसिड "आयएफए' कॅप्सूल देण्याची योजना एकात्मिक बालविकास सेवा विभागाच्या किशोरी शक्ती योजनेअंतर्गत राबविण्यात येत आहे.

महिला शक्तीच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाकडून विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्यातील किशोरवयीनमुलींचे आरोग्य सुदृढ राहण्यासाठी त्यांना पौष्टिक आहार, व्यायामासोबतच आयर्न फॉलिक ऍसिड कॅप्सूल देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या राज्यातील 248 प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या 41 हजार 537 अंगणवाड्यांमधील चार लाख 56 हजार 907 किशोरवयीन मुलींना प्रतिआठवडा एक कॅप्सूल देण्याची योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

या योजनेअंतर्गत हैदराबाद येथील एका कंपनीकडून 54 लाख 31 हजार 56 रुपयांच्या कॅप्सूलची खरेदी करण्यात आली आहे. किशोरवयीन मुलींना ही आयएफए कॅप्सूल देण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकेवर सोपविण्यात आली असून, कॅप्सूल देताना शाळा सोडलेल्या मुली व 11 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलींना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ही कॅप्सूल आठवड्यातून एक अथवा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सल्यानुसार देण्याचे आदेश महिला व बालविकास विभागाचे उपसचिव श. पा. वारे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.