Print
Hits: 2737

सकाळ वृत्तसेवा
०१ फ़ेब्रुवारी २०११
पुणे, भारत

शासकीय रुग्णालयांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय सेवांचे दर उद्या (ता.1 फेब्रुवारी) पासून वाढत आहेत. काही सेवांच्या दरात 20 ते 30 टक्‍क्‍यांची, तर काहीच्या शुल्कात दुप्पट वाढ झाली आहे.

यापूर्वी शासनाने 10 जुलै 2001 रोजी शासकीय रुग्णसेवेचे दर निश्‍चित केले होते. आता दहा वर्षांनंतर त्यात दरवाढ केली आहे. एका बाजूला खासगी रुग्णालये भरमसाठ शुल्क आकारत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे या रुग्णालयांची दारे गोरगरीबांसाठी आपोआपच बंद झाली आहेत. त्यात आता शासकीय रुग्णालयांचीही दरवाढ झाली आहे. मात्र, महागाई, औषधांच्या-उपकरणांच्या वाढलेल्या किंमती यामुळे शासनाला ही दरवाढ करणे क्रमप्राप्त होते.

शासकीय रुग्णालयांमध्ये बाह्यरुग्ण नोंदणीच्या "केसपेपर'साठी पाच रुपये आकारण्यात येत होते. आता त्यासाठी दहा रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. आंतररुग्ण शुल्क दहा रुपये होते ते आता वीस रुपये होणार आहे. अन्य सेवांच्या दरातही तुलनेत वाढ झाली आहे. याबाबत ससून सर्वोपचार रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्या डॉ. रेणू भारद्वाज म्हणाल्या, ""ही वाढ दुप्पट नसून सर्वसाधारण 20 ते 30 टक्के एवढी आहे. मात्र, दारिद्य्ररेषेखालील व्यक्ती, स्वातंत्र्यसैनिक यांना पूर्वीप्रमाणेच मोफत उपचार देण्यात येणार आहेत. या दरवाढीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वापर रुग्णसेवेची व्याप्ती वाढविण्यासाठीच करण्यात येणार आहे.''

सेवांचे नवे दर(कंसात जुने दर, रुपयांत)
आजाराचे प्रमाणपत्र - 75 (25)
फीटनेस प्रमाणपत्र - 100 (50)
रुग्णालयात भरती झाल्याचे प्रमाणपत्र - 50 (10)
रक्त चाचणी - 20 ते 300 चाचणीनुसार (15)
भूल देऊन करण्यात येणाऱ्या छोट्या शस्त्रक्रिया - 500 (160)
भूल देऊन करण्यात येणाऱ्या मोठ्या शस्त्रक्रिया - 500 (160)
पहिले बाळंतपण - निःशुल्क (निःशुल्क)
दुसरे बाळंतपण - 400 (50)
क्ष - किरण चाचणी (पारंपारिक) - 50 (30)
ईसीजी - 50 (20)
रुग्णवाहिका शुल्क प्रती किलोमीटर - 15 (5)

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.