Print
Hits: 3186

सकाळ वृत्तसेवा
०९ सप्टेंबर २०१०
मुंबई, भारत

केंद्र सरकारचा प्रस्तावित मानवी अवयव प्रत्त्यारोपण कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्याचे अधिकार संसदेला देण्याबाबत राज्य विधिमंडळात ठराव मांडण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. प्रत्त्यारोपण कायदा संसदेने 1994 मध्ये मंजुरी दिल्यावर 1995 पासून लागू करण्यात आला. तो लागू करण्याचे अधिकार संसदेस देण्याचा ठराव राज्य विधिमंडळाने 14 जुलै 1992 रोजी मंजूर केला होता. आता या कायद्यात केंद्र सरकार सुधारणा करणार असल्याने त्यासह तो राज्यात लागू करण्याबाबत विधिमंडळात ठराव आणला जाणार आहे.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.