Print
Hits: 4065

महाराष्ट्र टाईम्स

- म. टा. बँकिंग प्रतिनिधी

आपल्या गुंतवणूकदारांना त्यांचा परतावा (रिडम्प्शन) देण्याकरिता म्युच्युअल फंडांना पुरेशी रोखता उपलब्ध करून देण्यासाठी 'स्पेशल रेपो विन्डो' सुरू केल्यानंतर भारतीय रिर्झव्ह बँकेने गुरूवारी 'फंडां'ना अतिरिक्त रोखता पुरविण्याची मुभा बँकांना दिली. रिर्झव्ह बँकेच्या या परवानगीमुळे म्युच्युअल फंडांना त्यांच्या एकूण निव्वळ ठेवींच्या अर्धा टक्क्यांपर्यंतची रक्कम बँका कर्जाऊ देऊ शकतात.

रिर्झव्ह बँकेने केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ही फक्त तात्पुरत्या स्वरूपाची उपाययोजना असून, म्युच्युअल फंडांना त्यांच्या तातडीच्या आणि मुदतबंद योजनांच्या गुंतवणूकदारांना देय असलेल्या रकमांची पूर्तता वेळेत करणे शक्य व्हावे यासाठी बँका त्यांना ही अतिरिक्त रोखता ('लिक्विडिटी') उपलब्ध करू शकतील.

बँकांना आपल्याकडील सरकारी रोख्यांच्या तारणावर रिर्झव्ह बँकेकडून एकूण २०,००० कोटी रुपयांपर्यंत वित्तीय सहाय्य घेऊन त्यातून म्युच्युअल फंडांना कर्जपुरवठा करण्याची परवानगी रिर्झव्ह बँकेने यापूवीर्, याच आठवड्यात दिलेली आहे.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘fair dealing’ or ‘fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.