Print
Hits: 19602

मुंग्या किंवा डास चावल्यास

घरात झोपण्यापूर्वी एक तास कडुनिंबाच्या पानांचा धूर केल्यास डास घराबाहेर जातात.

मधमाशी/गांधीलमाशी वा तत्सम कीटक चावल्यास

सर्पदंश

खेकडा/विंचू दंश