Print
Hits: 7060
Vaidya M. P. Nanal (Ayurved Foundation)

सेंटर
अभ्यासक्रमाची सुरवात प्रतिष्ठानाने आयुर्वेद लोकप्रिय करून आयुर्वेदाचे ज्ञान पसरवण्यासाठी विषयाबद्दल चुकीची माहिती टाळण्यासाठी केली आहे. विद्यार्थ्याच्या गरजांना अनुकूल विशेष अभ्यासक्रमांची निर्मिती सुध्दा प्रतिष्ठानने केली आहे. अवशेषत: बहि:शाल विद्यार्थ्यासाठी

अर्हता
अभ्यासक्रम
प्राथमिक तत्त्वे
आयुर्वेदाचा इतिहास भारतीय तत्त्वज्ञान व त्याचे आयुर्वेदाशी नाते premordial pentads त्रिदोष, त्रिदोषाचे पोटप्रकार उतींचा अत्युच्च दर्जा, त्याज्य घटक प्रकृती तिचे प्रकार व आरोग्य सल्ला अग्नीची संकल्पना पाचक धत्वाग्नी (उती अग्नी) स्त्रोतांची संकल्पना महत्त्वाची स्थाने मर्म.
आरोग्य
आरोग्याची संकल्पना दैनंदिन आहार ऋतुपरत्वे आहार नैतिक आहार आयुर्वेद व योगाचा संबंध.

फारमॅकॉलॉजी व फॅटमसी pharmacology & phatmacy रस, वीर्य, विपाक व प्रभावाची संकल्पना आयुर्वेदातील काही प्राथमिक औषधनिर्मिती प्रक्रिया महत्त्वाच्या वनस्पती व त्यांचा परिणाम

आयुर्वेदातील (पॅथॉलॉजीची)
रोगविज्ञान संकल्पना दोषांच्या दुषितीकरणाची कारणे व त्याची लक्षणे रोगाचे सहा स्तरीय प्रगटीकरण रोगाची निर्मिती सर्व रोगांचा सामान्य (इटीऒलॉजी) उगम

स्त्रोत व त्यांचे प्रकार
स्त्रोतांच्या प्रकटीकरणाची सामान्य कारणे व त्यांची लक्षणे सामान्य व्याधी व त्यावरील वनस्पतीचे उपचार

चिकित्सालयीन प्रात्यक्षिक
रुग्णाची तपासणी (स्त्रोताची सर्वप्रकार शास्त्रीय तपासणी) चिकित्सेच्या विविध पध्दती - नाडी परीक्षा जीभ, डोळे, नखे मूत्र, शौच वगैरे श्र्‍वसन संस्थेचे विकार - अपचन स्त्रू

मेटॅबोलिक (metabolic) आजार - लठ्ठपणा

पंचकर्म प्रात्यक्षिके
प्रत्यक्ष सादरीकरण