Print
Hits: 5321

दैनंनदिन कटकटी आणि गोंगाट असल्या वातावरणाने कंटाललेल्य मानसांना मनाला शांतता हवी असते. या शांततेच्या शोधात तो कुठेतरी भटकत राहातो. मात्र, प्रत्येक ठिकाणी शांतता लाभेलच असे नाही. यावर उपाय म्हणजे विकेंनडला कुठेतरी फिरायला जाणे. पुण्यापासून जवलच अशी काही ठिकाणे आहेत, तिथे नक्कि मन:शाती लावेल,त्या ठिकाणांविष्यी. पुढे वाचा...