Print
Hits: 7472
४ ते ५ लवंगा एक ग्लास पाण्यात उकळून पिण्याने सर्दी खोकल्यावर रामबाण इलाज होतो.