Print
Hits: 7464
जुलाब किंवा हगवण लागल्यावर कापूराची वडी पाण्यात मिसळून दिल्याने त्वरीत आराम मिळतो. लहान मुलांना १ व मोठ्या व्यक्तींना २ वड्या टाकून द्याव्यात.