Print
Hits: 6952
त्वचेवर कोरफडीच्या ताज्या पानांचे जेल मसाज पद्धतीने लावण्याने त्वचा मुलायम, चमकदार व भरीव होते व लवकर सुरकुत्याही पडत नाहीत.