Print
Hits: 3860
कोरडी त्वचा असेल तर दह्यात टोमॅटोचा रस मिसळून लावावे. याचा नक्की फायदा होतो.