Print
Hits: 7525
फडणीस हॉस्पिटल
४८/११, माजी सैनिक वसाह्त,
पौड रोड, पुणे ४११ ०३८.
फोन नं - ५४३०८४७
मीरा नर्सिंग होम
१९/३८९-३९०, मीरा सोसा.,
शंकरशेठ रोड, पुणे ४११ ००९.
फोन नं - ६५०४९९
गुप्ते हॉस्पिटल अँड मॅटर्निटी होम
८९४, भांडारकर रोड,
पुणे ४११ ००४.
फोन नं - ५६५०७८५
साई क्लिनीक
स्त्रिया व मुलांचे हॉस्पिटल
प्लॉट नं. २, प्रशांत हौसिंग
सोसायटी, पौड रोड,
पुणे ४११ ०२९.
फोन नं - ५५३१६४०
इंदिरा नर्सिंग होम
प्लॉट नं. ७, शापूर अपार्टमेंट,
सर्व्हे नं. १/३/४, कोथरूड,
पुणे ४११ ०२९.
फोन नं. ५५३१२०९
डॉ. पुरोहीत नर्सिंग होम
मनमोहन पार्क, बिबवेवाडी,
सर्व्हे नं. ६६८, प्लॉट नं. २-३,
पुणे ४११ ०३७.
उषा नर्सिंग होम
१४९, महात्मा गांधी रोड,
पुणे ४११ ००१.
फोन नं - ६४४९६९, ६४४३९५