Print
Hits: 10131
डॉ. अजित ए. गोखले
पारिजात को. ऑप. सोसा.
ऐरंडवणे, कर्वे रोड,
पुणे ४११ ००४.
फोन नं - ५४३१९९५
डॉ. मिसेस. शुभदा देवसकर
१०१, एन. एम. पी. क्लोवर
व्हिलेज, वानवडी,
पुणे ४११ ०४०.
फोन नं - ६८७८९२९
डॉ. एस्‌. ए. घोले
२३, वैभव नगर,
धनकवडी,
पुणे ४११ ०४२.
फोन नं - ४३७३५०७
डॉ. डी. घोष.
१०१, चॉइस अपार्टमेंट,
ढोले पाटील रोड,
पुणे ४११ ००१.
फोन नं - ६१२०९११
डॉ. मिसेस. धर्माधिकारी.
नितिन हाइट, हडपसर,
पुणे ४११ ०२८.
फोन नं - ६८७४२०१
डॉ. मिसेस. विमल सी. मुनोत
डी. जी. ओ. एम कॉग (लडंन)
३८७/५, न्यू. टिंबर मार्केट रोड,
पुणे ४११ ०४२.
फोन नं - ६३२१९९
डॉ. श्रीमती. रेणूका फडके
आनंद नगर, पौड रोड
कोथरूड, पुणे ४११ ०२९.
फोन नं - ५४६०१९१
डॉ. स्मिता जोग
४६/२-ए/२, पौड रोड, कोथरूड
पुणे ४११ ०२९.
फोन नं - ५४३१७५८
डॉ. श्रीमती. सुशिला जे. कुलकर्णी
सर्वत्र सोसा. पौड रोड,
कोथरूड, पुणे ४११ ०२९.
फोन नं - ५४६०१९१
डॉ. शुभदा वालवेकर
क्त १२, गोखले नगर,
पुणे ४११ ०१६.
फोन नं - ६५०४९९
डॉ. व्हि. जी. जोगळेकर
खेडेकर चेंबर, आळंदी रोड
पुणे ४११ ००६.
फोन नं - ६५०४९९
डॉ. उमराणीकर ए. व्हि.
शंकर शेठ रोड,
पुणे ४११ ०३७.
फोन नं - ६६९२७९९
डॉ. ज्योती उन्नी
९५-ए, साहाने सुजन पार्क,
लल्लानगर, पुणे ४११ ०४०.
फोन नं - ६८३४६६८
पेजर - ९६२८ ५६०६१४
मोबाइल - ९८२२० ५३५६१
वेळ - सोम. ते शुक्र.
सायं. ५.०० ते ७.००
उषा नर्सिंग होम
वेळ - सोम. ते शुक्र.
सकाळ - ९.३० ते ११.००
फोन नं - ६४४९६९, ६४४३९५