Print
Hits: 7559

"अंतिम विश्रांतीसाठी जेव्हा आपले डोळे बंद होतील, तेव्हा त्याच दोन डोळ्यांनी दोन अंध व्यक्ती हे सुंदर जग पाहू शकतील."

नेत्रदान करावयाची इच्छा असल्यास?

नेत्रदान इच्छाधारकाच्या मृत्युनंतर आप्तस्वकीयांनी काय करावे?

समज गैरसमज